0e0.jpg
 
Řopík 2008.jpg

Wehrmacht sekce v rámci KVH Příbram – vznik a její první rok existence

Na úvod chceme uvést, že Wehrmacht sekce je složena z lidí, kteří se zabývají jednotkami německé armády - Wehrmacht Heer. Nepropagujeme a odmítáme názory hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod. Extrémistické názory ať už jsou pravicové nebo levicové jsou nám naprosto cizí, odmítáme je a naše zájmy jsou čistě vojensko-historické. .

 
V roce 2007 se částečně ze starších členů klubu a částečně z nově příchozích vytvořila sekce zabývající se německou brannou mocí neboli Wehrmachtem. O jejím založení se především zasloužil Robert Š., který jí v současné době i velí. Jejími členy je zatím 5 lidí a jeden nezletilý čekatel. Členové Wehrmacht sekce (dále jen WH-sekce) představují jednotku spadající pod 88. Pěší divizi konkrétně 1. Infanterie Regiment 245.

Tato jednotka nebyla vybrána zcela náhodně. V osobní sbírce jednoho ze členů WH-sekce se totiž nachází historické artefakty týkající se 88. pěší divize. Na naší první schůzi všech (pět) členů WH-sekce odhlasovalo, že budeme reprezentovat právě 1. Inf. Rgt. 245. Dále jsme se shodli, kam by naše sekce měla směřovat na poli české reenactingové scény a proto byly navázány kontakty na přední kluby českého reenactingu, které se zabývají taktéž historií vojsk WH, LW a W-SS. Po celý rok 2008 se příslušníci kompanie zdokonalovali jak po taktické, tak hlavně po materiální stránce. K tomuto je nutno zdůraznit, že někteří členové se i dobrovolně zadlužili, aby zkvalitnili naší sekci, a za toto jim patří náš velký obdiv.

KVH Příbram jsme reprezentovali na cca 9 veřejných ukázkách historických bitev z období WWII a dále jsme se zúčastnili 3 soukromých (neveřejné akce schválené a povolené dle platných právních předpisů ČR) akcí zaměřených na co největší přiblížení realitě skutečných bojů za WWII. Taktéž jsme zorganizovali výlet do technických muzeí Sinsheim a Speyer v Německu, na který chceme v dalších letech určitě navázat. Na všech akcích, kterých se účastníme dbáme především na pohodovou atmosféru, prezentaci klubu, přiučení se od zkušenějších a znalejších kolegů, ale hlavně na co nejvěrnější ukázku WH pěchoty.

V současné době jsme již schopni (až na pár drobností) obstojně představit klasickou pěchotu Wehrmachtu z období let 1938-1945. Kromě klasického vybavení WH pěchoty disponuje naše sekce i jedním kusem dobové techniky (DKW NZ-350) a za přispění všech členů WH sekce se pořídil Panzerschreck, který jak doufáme nám pomůže lépe vzdorovat nepřátelské technice.

 Členové naší WH sekce se kromě členských schůzí KVH Příbram schází každou neděli, aby při konzumaci kávy, limonády a dokonce i piva, probrali minulé i budoucí akce, fungování naší sekce a vůbec v přátelském duchu nám vlastním si promluvili o všem co je v tu chvíli důležité.

Za docela krátkou dobu má tedy WH sekce za sebou velký kus práce, ale naše snaha o neustálé zdokonalování pokračuje i nadále. V souvislosti s tím jsou brány WH sekce (v případě souhlasu členů KVH Příbram) otevřeny každému, kdo bude chtít vstoupit do naší kompanie jak z řad zkušených reenactorů, tak z řad široké veřejnosti a společně se všemi členy KVH Příbram bude dělat čest tomuto klubu.

Kompletní stránky a fotogalerie se zobrazují pouze přihlášeným klubákům!
KONTAKTUJTE ADMINISTRÁTORA (kvh.pribram@seznam.cz)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one